logo

Giderim Hakkı

Giderim hakkı, her mağdurun veya mağdur yakınlarının ihlal nedeniyle uğradığı kayıpların giderilmesiyle ilgili olarak devletin üstlenmesi gereken yükümlülükleri anlatır. Bu yükümlülük devlete farklı giderim prosedürlerini uygulamaya koyma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakır. Yaygın olarak kullanılan giderim usulleri, eski halin iadesi, tazminat veya rehabilitasyon gibi uluslar arası hukukta kabul görmüş uygulamaları kapsar. Bu uygulamaların sürecin özgül koşullarına nasıl uygulanacağı yaygın bir şekilde tanıtılmış olmalı ve herkesin erişimine açık olmalıdır. Zorla kaybetmeler söz konusu olduğunda, mağdurun yakınların onun akıbeti hakkında bilgilendirilmesi yükümlülüğü de giderim sürecinin başka bir boyutunu oluşturur. Faillerin belirlenmiş olmasından bağımsız olarak, eğer ceset bulunmuşsa mutlaka aileye iade edilmelidir.

Bu site Diyarbakır Barosu tarafından geliştirilmiştir.