logo

Adalet Hakkı

Adalet hakkı, işlenmiş ağır hak ihlallerinin insan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uygun bir şekilde ele alınıp yargılanmasını gerektirmektedir. Yargılama, her ne kadar, devletin kullanabileceği bir yetki olsa dahi, bu ihlallerden ötürü mağdur olmuş olanlara, bireysel veya toplu olarak dava açma veya açılmış davalara müdahil olarak katılma hakkı mutlaka tanınmış olmalıdır...

Bilme Hakkı

Bilme hakkı, herkesin geçmişte yaygın veya sistematik ihlallere yol açmış fiillerin nasıl işlendiği ve hangi nedenlerden kaynaklandığı konusunda bilgilendirilmesinin gerekliliğini anlatır. Bu hakkın etkili bir şekilde kullanılması, cezasızlık unsurlarının tekrar etmemesi için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede bilme hakkı ortak belleğin korunmasını ve mağdurların...

Giderim Hakkı

Giderim hakkı, her mağdurun veya mağdur yakınlarının ihlal nedeniyle uğradığı kayıpların giderilmesiyle ilgili olarak devletin üstlenmesi gereken yükümlülükleri anlatır. Bu yükümlülük devlete farklı giderim prosedürlerini uygulamaya koyma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakır. Yaygın olarak kullanılan giderim usulleri, eski halin iadesi, tazminat veya rehabilitasyon...

Geçiş Dönemi Adaleti

CEZASIZLIKLA MÜCADELE
Cezasızlık, hakları ihlal eden şahısların itham edilmesini, yakalanmasını, yargılanmasını ve gerekirse mahkûm edilmesini sağlayacak şekilde yargı önüne çıkarılmasını olanaklı kılacak bir soruşturma yürütmenin...
TOPLU MEZARLAR
Türkiye’de toplu mezarlar ile ilgili tartışmalar, yaygın insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bu dönemde, özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren gündeme gelmeye başladı. Toplu mezar, hukuk dışı yollardan gerçekleşen, ...

Suat SUSTURUP

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 1992 yılının Nisan ayında Nihat Kadınan ve Ahmet Turan’ın öldürülmesinden hemen sonra "Hizbullah yanlısı" olarak bilinen Suat Sütsurup işyerinde uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeder.

Anahtar: 
Paylaşım:

Soner GÜL

1970 Adapazarı doğumlu Hüsamettin Yaman, Mayıs 1992'de arkadaşı Soner Gül ile birlikte gözaltına alındığında İstanbul Üniversitesi Cam Meslek Yüksekokulu’nda öğrencidir. Ağabeylerinden biri yeni bir ev tutar ve Hüsamettin de cumartesi akşamı ona yardıma gider. İşi bittikten sonra birlikte yaşadığı diğer ağabeyi Feyyaz Yaman'ın evine dönmeyi düşünür. Ancak pazar günü eve gitmez. Evdekiler orada kalmıştır diye düşünür.

Anahtar: 
Paylaşım:

Sonay ALP

28 Mayıs 2001 günü İstanbul'un Sarıyer ilçesinde rıhtıma bağlı bir tekneye kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırıda Sonay Alp adlı kişi yaşamını yitirir.

Anahtar: 
Paylaşım:

Sıtki ÜÇAK

Sıtki Üçak 18.10.1993 günü köylüleriyle beraber köyden Silvan’a gitmek üzere köy minibüsüne binerler. Minibüs sivil araçlı maskeli 6 kişi tarafından durdurulur ve arama yapılır. Gelen tüm araçlar aranıp yolcuların değerli eşyalarına el konulur. Daha sonra Sıtki ile birlikte dört kişiyi daha diğer yolculardan ayırıp yolun yanındaki tepeliğin arkasına götürürler ve orda dört kişiyi infaz ederler.

Anahtar: 
Paylaşım:

Sino ERDEN

22.12.1993 günü Mardin'in Kızıltepe ilçe merkezindeki postane civarında iki arkadaş olan Sino Erden ve M. Hadi Çam birlikte kaçırılır. Kaçırıldıktan sonra Şah Velat Karakuzu Karakolu arasındaki yolun 100 metre güneyine atılmış olan cesetleri bulunur. Viranşehir Savcılığına yapılan başvurular sonuçsuz kalır.  

Anahtar: 
Paylaşım:

Sayfalar

Bu site Diyarbakır Barosu tarafından geliştirilmiştir.