logo

Adalet Hakkı

Adalet hakkı, işlenmiş ağır hak ihlallerinin insan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uygun bir şekilde ele alınıp yargılanmasını gerektirmektedir. Yargılama, her ne kadar, devletin kullanabileceği bir yetki olsa dahi, bu ihlallerden ötürü mağdur olmuş olanlara, bireysel veya toplu olarak dava açma veya açılmış davalara müdahil olarak katılma hakkı mutlaka tanınmış olmalıdır...

Bilme Hakkı

Bilme hakkı, herkesin geçmişte yaygın veya sistematik ihlallere yol açmış fiillerin nasıl işlendiği ve hangi nedenlerden kaynaklandığı konusunda bilgilendirilmesinin gerekliliğini anlatır. Bu hakkın etkili bir şekilde kullanılması, cezasızlık unsurlarının tekrar etmemesi için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede bilme hakkı ortak belleğin korunmasını ve mağdurların...

Giderim Hakkı

Giderim hakkı, her mağdurun veya mağdur yakınlarının ihlal nedeniyle uğradığı kayıpların giderilmesiyle ilgili olarak devletin üstlenmesi gereken yükümlülükleri anlatır. Bu yükümlülük devlete farklı giderim prosedürlerini uygulamaya koyma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakır. Yaygın olarak kullanılan giderim usulleri, eski halin iadesi, tazminat veya rehabilitasyon...

Geçiş Dönemi Adaleti

CEZASIZLIKLA MÜCADELE
Cezasızlık, hakları ihlal eden şahısların itham edilmesini, yakalanmasını, yargılanmasını ve gerekirse mahkûm edilmesini sağlayacak şekilde yargı önüne çıkarılmasını olanaklı kılacak bir soruşturma yürütmenin...
TOPLU MEZARLAR
Türkiye’de toplu mezarlar ile ilgili tartışmalar, yaygın insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bu dönemde, özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren gündeme gelmeye başladı. Toplu mezar, hukuk dışı yollardan gerçekleşen, ...

Herkes İçin Kalkınma, Güvenlik ve İnsan Haklarına Doğru

1945 yılında kurulan BM, 60.

Kategori: 
Paylaşım:

AB Genişleme Politikasına İlişkin 2016 Bildirimi

Siyasi kriterlere ilişkin olarak, darbe girişimden önce Meclis, kapsamlı 2016 reform eylem planını uygulamak ve Vize Serbestisi Yol Haritası'na ilişkin yasal gereklilikleri yerine getirmek için yoğun bir yasama gündemi çerçevesinde çalışmalar yapmıştır. Ancak, hukukun üstünlüğü ve temel haklara ilişkin kabul edilen örneğin Kişisel Verilen Korunması Kanunu gibi önemli bir dizi mevzuat AB standartları ile uyumlu değildir. Siyasi cepheleşme yasama çalışmalarını zorlaştırmaya devam etmiştir.

Kategori: 
Paylaşım:

AB Genişleme Politikasına İlişkin 2015 Bildirim Raporu

Siyasi kriterlerle ilgili olarak, uzun süren seçimlerin de etkisiyle, reformların hızı yavaşlamıştır. Görev süresi sona eren Hükümet, AB'ye katılım sürecini yeniden canlandırmak için çaba sarf etmiŞtir. Ancak yinelenen bu taahhüt, hukukun üstünlüğü, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü alanında AB standartlarına aykırı olan önemli bazı mevzuatın kabul edilmesiyle sekteye uğramıştır.

Kategori: 
Paylaşım:

Türkiye’nin Güneydoğu Bölgesindeki Terörle Mücadele Operasyonlarının İnsan Haklarına Etkilerine İlişkin Memorandum

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri  Nils Muižnieks tarafından hazırlanan Memorandum,  güneydoğudaki durum başta olmak üzere "terörle mücadele ve insan hakları", "ifade ve basın özgürlüğü" ve "adalet sistemi" konularına odaklanmaktadır. Rapor, 6-14 Nisan 2016 tarihleri arasında Komiser'in Türkiye'ye yaptığı ziyaret temelinde hazırlanmış ve 2 Aralık 2016 tarihinde yayınlanmıştır. Memorandumun Turkçesi için tıklayınız Memarandumun  İngilizcesi için tıklayınız  

Kategori: 
Paylaşım:

Suphi KAYA

Suphi Kaya, 14.05.1994 günü sabah saat 08:00 sıralarında evinden çıkar. Diyarbakır-Bağlar Kuruçeşme’deki kıraathanede kendisini bekleyen arkadaşlarıyla görüşür. Bu esnada Bağlar Karakolunda görev yapan tanıdık bir bekçinin onları takip ettiğini fark ederler. Daha sonra üzerlerine gelen üç silahlı saldırgan önce havaya sonra Suphi Kaya’ya ateş eder. Biri kalbine olmak üzere toplam dört kurşun yarası alır. Hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirir.

Anahtar: 
Paylaşım:

Sayfalar

Bu site Diyarbakır Barosu tarafından geliştirilmiştir.