logo

Adalet Hakkı

Adalet hakkı, işlenmiş ağır hak ihlallerinin insan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uygun bir şekilde ele alınıp yargılanmasını gerektirmektedir. Yargılama, her ne kadar, devletin kullanabileceği bir yetki olsa dahi, bu ihlallerden ötürü mağdur olmuş olanlara, bireysel veya toplu olarak dava açma veya açılmış davalara müdahil olarak katılma hakkı mutlaka tanınmış olmalıdır...

Bilme Hakkı

Bilme hakkı, herkesin geçmişte yaygın veya sistematik ihlallere yol açmış fiillerin nasıl işlendiği ve hangi nedenlerden kaynaklandığı konusunda bilgilendirilmesinin gerekliliğini anlatır. Bu hakkın etkili bir şekilde kullanılması, cezasızlık unsurlarının tekrar etmemesi için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede bilme hakkı ortak belleğin korunmasını ve mağdurların...

Giderim Hakkı

Giderim hakkı, her mağdurun veya mağdur yakınlarının ihlal nedeniyle uğradığı kayıpların giderilmesiyle ilgili olarak devletin üstlenmesi gereken yükümlülükleri anlatır. Bu yükümlülük devlete farklı giderim prosedürlerini uygulamaya koyma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakır. Yaygın olarak kullanılan giderim usulleri, eski halin iadesi, tazminat veya rehabilitasyon...

Geçiş Dönemi Adaleti

CEZASIZLIKLA MÜCADELE
Cezasızlık, hakları ihlal eden şahısların itham edilmesini, yakalanmasını, yargılanmasını ve gerekirse mahkûm edilmesini sağlayacak şekilde yargı önüne çıkarılmasını olanaklı kılacak bir soruşturma yürütmenin...
TOPLU MEZARLAR
Türkiye’de toplu mezarlar ile ilgili tartışmalar, yaygın insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bu dönemde, özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren gündeme gelmeye başladı. Toplu mezar, hukuk dışı yollardan gerçekleşen, ...

Cizre Gözlem Raporu

İnceleme raporu, 6-8 Mart 2016 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Yafes, Sur, Cudi ve Nuh Mahallelerinde yapılan görüşmeleri ve gözlemleri kapsamaktadır. 06.03.2016 tarihinde araç konvoyları olmasına rağmen bekletilmeden Cizre’ye sorunsuz bir şekilde giriş yapan heyetimiz; 07.03.2016 tarihinde Cizre girişinde durdurularak Cizre’ye giriş yapılabilmesi için araçların sırada beklediği ve heyetimizin de araç sırasına girmesi gerektiği tarafımıza iletilmiştir.

Kategori: 
Paylaşım:

Ohal'den Sonra Cezaevlerinde Yaşanan Hak İhlalleri Raporu 6 Eylül 2016

Bilindiği gibi 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, 20 Temmuz 2016 günü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra olağanüstü hal kararı alınmış ve bu karar 21Temmuz 2016 günü Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Devamında birçok alanda olduğu gibi cezaevlerinde de tutuklu ve hükümlülerin hakları kısıtlanmış, bu kısıtlamaların çerçevesi 23 temmuz 2016 tarihinde 29779 sayı KHK/667 karar sayısı ile Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Kategori: 
Paylaşım:

Uluslararası Toplum Tarafından Terkedilen Suriyeli Mülteciler-Af Örgütü

Suriye’ye komşu beş ülke, Suriye’den gelen 3,8 milyon mülteci barındırmadaki rollerinden ötürü takdir edilmeli. Her bir ülkede, ülke ekonomisi ve altyapısı üzerinde ciddi etkiler meydana gelse de, hiçbir yer Suriyeli mülteci sayısının krizin başlamasından önceki ülke nüfusunun dörtte birine ulaştığı Lübnan kadar endişe verici değil.  Yeterli yeniden yerleştirme yeri sağlamada başarısız olan uluslararası toplum, aynı zamanda beş ülkeye de mali açıdan yeterli destek vermiyor.

Kategori: 
Paylaşım:

Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu Türkiye Raporu

Irkçılık ve Hoşgörüsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu (ECRI), Avrupa Konseyi tarafından kurulmuştur. ECRI, insan hakları alanında çalışan bağımsız bir izleme kuruluşu olup ırkçılığa ve hoşgörüsüzlüğe ilişkin alanlarda uzmanlaşmıştır.

Kategori: 
Paylaşım:

İnsan Hakları ve Göç Kontrolü Raporu-Uluslararası Af Örgütü

İtalya ve Libya arasındaki anlaşmalar ciddi insan  hakları ihlallerine yol açan önlemler içermektedir. Diğer Avrupa ülkeleri ile Kuzey ve Batı Afrika ülkeleri arasındaki anlaşmalar ve AB ile FRONTEX'in dahil olduğu bazı anlaşma ve eylemlerin de insan haklarına etkileri bakımından incelenmesi gerekmektedir.

Kategori: 
Paylaşım:

Sayfalar

Bu site Diyarbakır Barosu tarafından geliştirilmiştir.