logo

Adalet Hakkı

Adalet hakkı, işlenmiş ağır hak ihlallerinin insan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uygun bir şekilde ele alınıp yargılanmasını gerektirmektedir. Yargılama, her ne kadar, devletin kullanabileceği bir yetki olsa dahi, bu ihlallerden ötürü mağdur olmuş olanlara, bireysel veya toplu olarak dava açma veya açılmış davalara müdahil olarak katılma hakkı mutlaka tanınmış olmalıdır...

Bilme Hakkı

Bilme hakkı, herkesin geçmişte yaygın veya sistematik ihlallere yol açmış fiillerin nasıl işlendiği ve hangi nedenlerden kaynaklandığı konusunda bilgilendirilmesinin gerekliliğini anlatır. Bu hakkın etkili bir şekilde kullanılması, cezasızlık unsurlarının tekrar etmemesi için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede bilme hakkı ortak belleğin korunmasını ve mağdurların...

Giderim Hakkı

Giderim hakkı, her mağdurun veya mağdur yakınlarının ihlal nedeniyle uğradığı kayıpların giderilmesiyle ilgili olarak devletin üstlenmesi gereken yükümlülükleri anlatır. Bu yükümlülük devlete farklı giderim prosedürlerini uygulamaya koyma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakır. Yaygın olarak kullanılan giderim usulleri, eski halin iadesi, tazminat veya rehabilitasyon...

Geçiş Dönemi Adaleti

CEZASIZLIKLA MÜCADELE
Cezasızlık, hakları ihlal eden şahısların itham edilmesini, yakalanmasını, yargılanmasını ve gerekirse mahkûm edilmesini sağlayacak şekilde yargı önüne çıkarılmasını olanaklı kılacak bir soruşturma yürütmenin...
TOPLU MEZARLAR
Türkiye’de toplu mezarlar ile ilgili tartışmalar, yaygın insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bu dönemde, özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren gündeme gelmeye başladı. Toplu mezar, hukuk dışı yollardan gerçekleşen, ...

Şırnak Tespit ve Gözlem Raporu-8 Aralık 2016

Şırnak Valiliğinin kararı ile 14 Mart 2016 tarihinde başlayan ve 14 Kasım 2016 tarihinde kısmen biten sokağa çıkma yasakları süresince ve halen yaşanmakta olan hak ihlallerini yerinde incelemek; resmi kurum ve kuruluşlar, STK temsilcileri ve sokağa çıkma yasağını bizzat yaşayan, yakınlarını kaybeden aileler ile kentte bulunan cezaevinde tutulanlarla yüz yüze görüşmeler gerçekleştirmek ve kentte yaşananları, devam eden yıkımı ve güvenlik uygulamalarını gözlemleyerek, bir gözlem ve tespit raporu hazırlanması amaçlanmıştır. Amac

Kategori: 
Paylaşım:

Silvan Raporu-11 Aralık 2015

3 Kasım 2015 günü sabah saat 05:00'te Diyarbakır ili, Şırnak ilçesinin Tekel, Konak ve Mescit mahallelerinde 6. kez sokağa çıkma yasağının ilan edildiğine ve ilçede silahlı olayların yaşandığına dair haberler medyada yer almıştır.

Kategori: 
Paylaşım:

Silopi Raporu-24 Mart 2016

Sivil insanlar, sokağa çıkma yasağı süresince, büyük oranda ateşli silahlarla yaralanmışlardır. Bu insanlar, tedavi olma ve sağlığa erişim hakları ellerinden alındığı için yaşamlarını yitirmişlerdir. Cenazeler, ailelerinin gözü önünde günlerce açık alanda bekletilmiş ve cenazeleri günlerce ailelerine seyrettirme manevi işkencesi, günlerce sürdürülmüştür.

Kategori: 
Paylaşım:

Lice Raporu-14.07.2016

Diyarbakır ili Lice ilçesinde bulunan kırsal bölgedeki köyleri de kapsayan dağlık alanlarda, 2016 yılının Haziran ayı içersinde askeri operasyon yapılacağı gerekçesiyle gün boyu ve belli aralıklarda birden fazla kez sokağa çıkma yasakları ilan edilmiştir. 22 Haziran 2016 tarihinde Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada; Diyarbakır ili Silvan, Lice, Kulp, Dicle, Hani ilçeleri sınırları içerisinde bulanan 21 bölgenin 16 Haziran-31 Aralık 2016 tarihleri arasında Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi olarak

Kategori: 
Paylaşım:

Cizre Raporu-21 Eylül 2015

Şırnak Valiliği tarafından 04 Eylül 2015 tarihinde Cizre İlçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kesintisiz olarak 12 Eylül 2015 tarihine kadar sürmüş, bu süre içerisinde istisnalar dışında tüm iletişim araçları kesilerek Cizre’nin dünya ile bağlantısına son verilmiştir.

Kategori: 
Paylaşım:

Sayfalar

Bu site Diyarbakır Barosu tarafından geliştirilmiştir.