logo

Adalet Hakkı

Adalet hakkı, işlenmiş ağır hak ihlallerinin insan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uygun bir şekilde ele alınıp yargılanmasını gerektirmektedir. Yargılama, her ne kadar, devletin kullanabileceği bir yetki olsa dahi, bu ihlallerden ötürü mağdur olmuş olanlara, bireysel veya toplu olarak dava açma veya açılmış davalara müdahil olarak katılma hakkı mutlaka tanınmış olmalıdır...

Bilme Hakkı

Bilme hakkı, herkesin geçmişte yaygın veya sistematik ihlallere yol açmış fiillerin nasıl işlendiği ve hangi nedenlerden kaynaklandığı konusunda bilgilendirilmesinin gerekliliğini anlatır. Bu hakkın etkili bir şekilde kullanılması, cezasızlık unsurlarının tekrar etmemesi için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede bilme hakkı ortak belleğin korunmasını ve mağdurların...

Giderim Hakkı

Giderim hakkı, her mağdurun veya mağdur yakınlarının ihlal nedeniyle uğradığı kayıpların giderilmesiyle ilgili olarak devletin üstlenmesi gereken yükümlülükleri anlatır. Bu yükümlülük devlete farklı giderim prosedürlerini uygulamaya koyma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakır. Yaygın olarak kullanılan giderim usulleri, eski halin iadesi, tazminat veya rehabilitasyon...

Geçiş Dönemi Adaleti

CEZASIZLIKLA MÜCADELE
Cezasızlık, hakları ihlal eden şahısların itham edilmesini, yakalanmasını, yargılanmasını ve gerekirse mahkûm edilmesini sağlayacak şekilde yargı önüne çıkarılmasını olanaklı kılacak bir soruşturma yürütmenin...
TOPLU MEZARLAR
Türkiye’de toplu mezarlar ile ilgili tartışmalar, yaygın insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bu dönemde, özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren gündeme gelmeye başladı. Toplu mezar, hukuk dışı yollardan gerçekleşen, ...

Yavuz Ertürk (Kulp) Davası İzleme Raporu – 31 Ekim 2016

Duruşma gününden önceki bir hafta boyunca Şırnak’ta internet dahil olmak üzere iletişimin kesik olması nedeniyle mahkeme heyetine sunulması tasarlanan görev mektubu imzalanmak üzere Şırnak Barosu’na ulaştırılamadı. Görev mektubu olmadığı için, mahkeme heyeti ve taraflara bildirim yapılmadı, yaka kartları takılmadı. Grubun tamamı salonda izleyicilerin bulunduğu bölümde duruşmayı izledi. 

Kategori: 
Paylaşım:

Yavuz Ertürk (Kulp) Davası Duruşma Notu – 20 Haziran 2016

1993 yılında Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 11 sivilin öldürülmesi ile ilgili olarak, eski Bolu Tugay Komutanı emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk’ün “kasten öldürme” suçundan 11 kez müebbet ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ile “halkı silahlı isyana teşvik” suçlarından 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılandığı Kulp Davası’nın 12. duruşması 20 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Kategori: 
Paylaşım:

Yavuz Ertürk (Kulp) Davası Duruşma Notu – 8 Aralık 2015

8 Ekim 1993 tarihinde Muş ile Diyarbakır’ın Kulp ve Lice ilçeleri arasındaki bölgede başlayan ve Yavuz Ertürk’ün komutanı olduğu Bolu Tugayı tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda Mehmet Salih Akdeniz, Celil Aydoğdu, Behçet Tutuş, Mehmet Şerif Avar, Hasan Avar, Bahri Şimşek, Mehmet Şah Atala, Turan Demir, Abdo Yamık, Nesreddin Yerlikaya, Ümit Taş gözaltına alınmış ancak bir süre sonra kendilerinden haber alınamamıştı.

Kategori: 
Paylaşım:

Batı Grubu Kararı

1. Türkiye Cumhuriyeti aleyhine İnsan Hakları ile Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin eski 25. maddesi bağlamında İnsan Hakları Avrupa Komisyonu (“Komisyon”) tarafından 28 Temmuz 1996’da kabul edilen iki başvuru (33097/96 ve 57834/00 nolu) ile süreci başlayan dava aşağıda isimleri sayılan başvuru sahibi 15 Türk vatandaşı adına 19 Mayıs 2000’de Sözleşme’nin 34.

Kategori: 
Paylaşım:

Benzer ve Diğerleri Kararı

1. Davanın temelinde, 41 Türk vatandaşı (“başvuranlar”) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine, 26 Mayıs 2006 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin (“Sözleşme”) 34. maddesine uygun olarak Mahkeme’ye yapılmış olan bir başvuru (No. 23502/06) bulunmaktadır. 2.

Kategori: 
Paylaşım:

Sayfalar

Bu site Diyarbakır Barosu tarafından geliştirilmiştir.