logo

Adalet Hakkı

Adalet hakkı, işlenmiş ağır hak ihlallerinin insan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uygun bir şekilde ele alınıp yargılanmasını gerektirmektedir. Yargılama, her ne kadar, devletin kullanabileceği bir yetki olsa dahi, bu ihlallerden ötürü mağdur olmuş olanlara, bireysel veya toplu olarak dava açma veya açılmış davalara müdahil olarak katılma hakkı mutlaka tanınmış olmalıdır...

Bilme Hakkı

Bilme hakkı, herkesin geçmişte yaygın veya sistematik ihlallere yol açmış fiillerin nasıl işlendiği ve hangi nedenlerden kaynaklandığı konusunda bilgilendirilmesinin gerekliliğini anlatır. Bu hakkın etkili bir şekilde kullanılması, cezasızlık unsurlarının tekrar etmemesi için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede bilme hakkı ortak belleğin korunmasını ve mağdurların...

Giderim Hakkı

Giderim hakkı, her mağdurun veya mağdur yakınlarının ihlal nedeniyle uğradığı kayıpların giderilmesiyle ilgili olarak devletin üstlenmesi gereken yükümlülükleri anlatır. Bu yükümlülük devlete farklı giderim prosedürlerini uygulamaya koyma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakır. Yaygın olarak kullanılan giderim usulleri, eski halin iadesi, tazminat veya rehabilitasyon...

Geçiş Dönemi Adaleti

CEZASIZLIKLA MÜCADELE
Cezasızlık, hakları ihlal eden şahısların itham edilmesini, yakalanmasını, yargılanmasını ve gerekirse mahkûm edilmesini sağlayacak şekilde yargı önüne çıkarılmasını olanaklı kılacak bir soruşturma yürütmenin...
TOPLU MEZARLAR
Türkiye’de toplu mezarlar ile ilgili tartışmalar, yaygın insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bu dönemde, özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren gündeme gelmeye başladı. Toplu mezar, hukuk dışı yollardan gerçekleşen, ...

17- 31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası Basın Açıklaması

Bugün burada “17- 31 Mayıs Uluslararası Gözaltında Kayıplara Karşı Mücadele Haftası” münasebetiyle gözaltında zorla kaybettirilen kayıplarımızın akıbetini sormak ve faillerden hesap sormak için bulunuyoruz.     Nazi dönemi Almanya’sında, Arjantin, Guatemala, Şili gibi birçok Latin Amerika Ülkesi ve yakın dönemde Sri Lanka, Irak gibi ülkelerde devletler gözaltında zorla kaybettirilmeyi sistematik bir yok etme yöntemi olarak devreye sokmuşlardı

Kategori: 
Paylaşım:

Musa Anter ve JİTEM Ana Davası İzleme Raporu – 7 Haziran 2017

Musa Anter ve JİTEM Ana Davası’nın son duruşması 07 Haziran 2017 tarihinde Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Kategori: 
Paylaşım:

Musa Anter ve JİTEM Ana Davası İzleme Raporu – 14 Mart 2017

Musa Anter ve JİTEM Ana Davası’nın son duruşması 14.03.2017 tarihinde Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti.

Kategori: 
Paylaşım:

Musa Anter ve JİTEM Ana Davası İzleme Raporu – 28 Aralık 2016

Musa Anter ve JİTEM Ana Davası’nın 12. Duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10:30’da görüldü. Normalde duruşmanın başlangıç saati 10:00 olmasına rağmen, mübaşirin duruşma salonunun önünde bekleyenlere duruşmanın yarım saat sonra başlayacağını bildirmesi üzerine katılımcılar Adliye binasında yarım saat bekleyip duruşma salonuna geri döndüler.

Kategori: 
Paylaşım:

Musa Anter ve JİTEM Ana Davası Duruşma Notu – 26 Eylül 2016

Musa Anter ve JİTEM Ana Davası’nın 11. Duruşması Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10:30’da görüldü.

Kategori: 
Paylaşım:

Sayfalar

Bu site Diyarbakır Barosu tarafından geliştirilmiştir.