logo

Adalet Hakkı

Adalet hakkı, işlenmiş ağır hak ihlallerinin insan hakları hukukuna ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerine uygun bir şekilde ele alınıp yargılanmasını gerektirmektedir. Yargılama, her ne kadar, devletin kullanabileceği bir yetki olsa dahi, bu ihlallerden ötürü mağdur olmuş olanlara, bireysel veya toplu olarak dava açma veya açılmış davalara müdahil olarak katılma hakkı mutlaka tanınmış olmalıdır...

Bilme Hakkı

Bilme hakkı, herkesin geçmişte yaygın veya sistematik ihlallere yol açmış fiillerin nasıl işlendiği ve hangi nedenlerden kaynaklandığı konusunda bilgilendirilmesinin gerekliliğini anlatır. Bu hakkın etkili bir şekilde kullanılması, cezasızlık unsurlarının tekrar etmemesi için vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede bilme hakkı ortak belleğin korunmasını ve mağdurların...

Giderim Hakkı

Giderim hakkı, her mağdurun veya mağdur yakınlarının ihlal nedeniyle uğradığı kayıpların giderilmesiyle ilgili olarak devletin üstlenmesi gereken yükümlülükleri anlatır. Bu yükümlülük devlete farklı giderim prosedürlerini uygulamaya koyma zorunluluğuyla karşı karşıya bırakır. Yaygın olarak kullanılan giderim usulleri, eski halin iadesi, tazminat veya rehabilitasyon...

Geçiş Dönemi Adaleti

CEZASIZLIKLA MÜCADELE
Cezasızlık, hakları ihlal eden şahısların itham edilmesini, yakalanmasını, yargılanmasını ve gerekirse mahkûm edilmesini sağlayacak şekilde yargı önüne çıkarılmasını olanaklı kılacak bir soruşturma yürütmenin...
TOPLU MEZARLAR
Türkiye’de toplu mezarlar ile ilgili tartışmalar, yaygın insan hakları ihlallerinin gerçekleştiği bu dönemde, özellikle 1980’lerin sonlarından itibaren gündeme gelmeye başladı. Toplu mezar, hukuk dışı yollardan gerçekleşen, ...

Zırhlı Araçlara İlişkin Basın Açıklaması

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde 14 Haziran 2017 günü  kirpi tipi tabir olarak  edilen askeri araç Pakize Hazar isimli vatandaşımıza çarpmış, çarpma sonucu Pakize Hazar ezilmek suretiyle olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Baro Başkanımız Av.

Kategori: 
Paylaşım:

Lice Davası Basın Açıklaması

22 Ekim 1993 günü 5'i çocuk 17 kişinin öldürüldüğü, 35 kişinin yaralandığı, dönemin Diyarbakır Jandarma Alay Komutanı Eşref Hatipoğlu'nun sanık olarak yargılandığı Lice katliamının İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10. Duruşmasına Baro Başkanımız Av. Ahmet Özmen, Yönetim Kurulu üyemiz Av. Cihan Ülsen ile baromuz üyesi meslektaşlarımız beraber katılım gösterdi.  

Kategori: 
Paylaşım:

İnsan hakları savunucularının Büyükada’da katıldıkları toplantıya ilişkin asılsız haberler hakkında açıklama ve tekzip

İdil Eser (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü), İlknur Üstün (Kadın Koalisyonu), Nalan Erkem (Yurttaşlık Derneği), Özlem Dalkıran (Yurttaşlık Derneği), Günal Kurşun (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Veli Acu (İnsan Hakları Gündemi Derneği), Nejat Taştan (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği), Şeyhmus Özbekli (Hak İnisiyatifi), Ali Gharavi (atölye kolaylaştırıcısı), Peter Steudtner’den (atölye kolaylaştırıcısı) oluşan sekiz insan hakları savunucusu ve iki kolaylaştırıcının 5 Temmuz’da gözaltına al

Kategori: 
Paylaşım:

Hak savunucusu arkadaşlarımız tecritte

Dertleri sadece insan haklarını savunmak olan bu insanları ailelerine bilgi vermeyerek, avukatlarına erişimlerini kısıtlayarak, yani 24 saat tecrit ederek bu ülkenin güvenliğinin sağlanmayacağını herkes bilir de bilmezlikten gelir.

Kategori: 
Paylaşım:

26 Haziran İşkenceye karşı Mücadele ve İşkence Görenlerle Dayanışma Günü

Birleşmiş Milletler uzun yıllar süren hazırlık çalışmaları ve tartışmalar sonucunda 1984 yılında, kısaca “İşkenceye Karşı Sözleşme“ olarak ifade edilen, “İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezaya Karşı Sözleşme”yi kabul etmiştir. Sözleşme, yeterli sayıda devlet tarafından imzalandıktan sonra 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Kategori: 
Paylaşım:

Sayfalar

Bu site Diyarbakır Barosu tarafından geliştirilmiştir.